ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΙ 60’
Προεδρείο: Ι. Βούρος, Β. Κοντόπουλος

The supra-crestal implant complex.
Τι είναι, ποια η σηµασία του και ποια η βέλτιστη διαχείρισή του
Ι. Βεργούλης


ΣΤ 90’
Επιστηµονικά τεκµηριωµένεç τεχνικέç για προβλέψιµη αύξηση ελλειµµατικής φατνιακής ακρολοφίας. Εξελίξειç, νέεç τάσεις και προοπτικές

Συντονιστής: Ι. Βούρος

Οµιλητές: Γ. Αντώνογλου, Ε. Α. Δουφεξή, Λ. Μπατάς

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΕΙ 60’
Προεδρείο: Λ. Τσαλίκης, Β. Μιχαηλίδου

Alveolar ridge preservation:
a predictable clinical option or over treatment?
Ν. Μάρδαç


ΣΤ 90’
Ταξινόµηση των περιοδοντικών νόσων και κλινικέç συστάσειç για τη θεραπεία των περιοδοντικών ασθενών σταδίου IV

Συντονιστής: Λ. Τσαλίκης

Οµιλητές: Δ. Απατζίδου, Χ. Καλαϊτζάκης, Π. Κοΐδης, Ν. Μάρκου, Β. Παπαϊωάννου

Ελληνική Εταιρεία Περιοδοντολογίαç & Οδοντικών Εµφυτευµάτων

ΕΙ 60'
Προεδρείο: Β. Παπαϊωάννου, Α. Καραµούζος

Etiology and Management of Peri- implant Diseases: New Aspects
G. Romanos

ΕΙ 30’
Προεδρείο: Ο. Νάκα, Α. Καραµούζοç

Και µετά φωτοπολυµερίζουµε…
Κ. Τολίδης

ΣΤ 90’
Πού & πώς η ψηφιακή τεχνολογία συναντά τιç κλασικές αρχές της κινητής προσθετικής

Συντονίστρια: Β. Αναστασιάδου

Οµιλητές: Ο. Νάκα, Σ. Καµαλακίδης, Θ. Τασόπουλος, Β. Αναστασιάδου

ΣΤ 90’
Διαγνωστική µεθοδολογία και κλινική διεκπεραίωση σύνθετων περιστατικών ΜΤΠΧ κλινικής Προσθετικής ΕΚΠΑ.

Συντονιστές: Σ. Κούρτης, Ν. Συκαράς

Οµιλητές: Σ. Κούρτης, Ν. Συκαράς, Δ. Παπαλεξόπουλος, Α. Παχιού, Α. Στριγκόνη

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΙ 60’
Προεδρείο: Σ. Καµαλακίδης, Ζ. Καµέα

Υπολογιστικά Κατευθυνόµενη εµφυτευµατολογία υιοθετώντας την απλότητα στα καθηµερινά περιστατικά
Δ. Καρασούλος

Application of CBCT software in oral surgery and implantology
Z. Vlahovic


ΚΛ 90’
Υπολογιστικά υποβοηθούµενη τοποθέτηση εµφυτευµάτων: Ανάλυση ψηφιακών δεδοµένων, σχεδίαση χειρουργικού οδηγού και τοποθέτηση εµφυτευµάτων επί εκµαγείου σε πραγµατικό χρόνο.

Οµιλητές: Ν. Συκαράς, Π. Τσιρογιάννης

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΣΤ 90’
Ακτινογραφικός έλεγχος στο νεαρό ασθενή: Διαδραστική συζήτηση για το παρόν και το µέλλον

Συντονίστρια: Σ. Γκιζάνη

Οµιλητές: Χ. Αγγελόπουλος, Σ. Γκιζάνη, Α. Αγουρόπουλος, Κ. Σερεµίδη


EI 60’
Προεδρείο: Γ. Τζανετάκης, Β. Τσανίδης

Multi-visit treatment of endodontic infection – clinical aspects.
E. Radeva

Δυναµικά καθοδηγούµενη ενδοδοντία. Το µέλλον είναι τώρα
B. Τσίβος

ΕΙ 60'
Προεδρείo: K. Κούγιας

Designing the full mouth implant rehabilitation – from FP1 to FP3
Σ. Πελεκάνος

Με την ευγενική χορηγία της MIS

ΕΙ 30’
Προεδρείο: Ν. Οικονοµίδης, Σ. Τσιρτσίδης

Επιλεκτική επανάληψη τηç ενδοδοντικής θεραπείας: µία νέα προσέγγιση
Κ. Καλογερόπουλος

ΣΤ 90’
Η ενδοδοντική θεραπεία στην παιδική, νεανική, µέση και τρίτη ηλικία: κλινικά πρωτόκολλα.

Συντονιστής: Ν. Οικονοµίδης

Οµιλητές: Κ. Ιωαννίδης, Κ. Κωδωνάς, Χ. Μπουτσιούκης

ΣΤ 90’
Η Ενδοδοντία στην ψηφιακή εποχή. Διαµορφώνοντας τις εξελίξεις στη διάγνωση και τη θεραπευτική παρέµβαση.

Συντονιστής: Ν. Κερεζούδης

Οµιλητές: Ν. Κερεζούδης, Μ. Γεωργοπούλου, Ξ. Πετρίδης, Γ. Τζανετάκης

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΙ 60’
Προεδρείο: Ι. Αρτοπούλου, Ν. Δέδες

Κλινική αντιπετώπιση ασθενών µε κλειδωµένη κροταφογναθική διάρθρωση.
Ν.Ν. Γιαννακόπουλος, Π. Κόκκινος


ΚΛ 90’
Ένθετα και επένθετα: πώç µπορούµε να επιτύχουµε ένα προβλέψιµο αποτέλεσµα.

Οµιλητές: Γ. Δηµητρακόπουλος, Δ. Τασσόπουλος

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΕΙ 60'
Προεδρείο: Θ. Λιλλής, Γ. Μουτούσης

Advanced Immediate implantation and immediate loading in the aesthetic zone. Current decision making process
P. Parvini


ΚΛ 90'
Συμβατικές / επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις τομέα με ελάχιστη παρέμβαση

Συντοντιστής: Σ. Ο. Κουτάγιας

Ομιλητές: Κ. Βαλαβάνης, Σ. Ο. Κουτάγιας, Μ. Παπαστάμος

ΕΙ 60'
Προεδρείο: Ε.Α. Δουφεξή

Κλινική προσέγγιση ελέγχου του οδοντικού βιουμενίου με τη χρήση του συστήματος Vector Lunos
Π. Θεοδωρέλος

Με την ευγενική χορηγία της DuerrDental

ΕΙ 30'
Προεδρείο: Ε. Α. Δουφεξή, Π. Μωραΐτης

Χειρουργική αύξηση κλινικής µύλης: Βασικές αρχές για προβλέψιµο αποτέλεσµα
Σ. Ζησόπουλος

ΣΤ 90’
Επιζήσαντεç µε καρκίνο κεφαλήç και τραχήλου: Παρακολούθηση, αποκατάσταση και ποιότητα ζωήç.

Συντονιστές: Χ. Περισανίδης, Ι. Αρτοπούλου, Ε.Βάρδας

Οµιλητές: Ι. Αρτοπούλου, Ε. Βάρδας, Ε. Καλφαρέντζος, Μ. Κουρή

ΣΤ 90’
ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Δυνατότητεç και προοπτικέç για επέκταση οδοντιατρικών προληπτικών προγραµµάτων µε στόχο την καθολική προσβασιµότητα.

Συντονιστής: Α. Δεβλιώτης, Α. Υφαντής

Οµιλητές: Δ. Μουλαβασίλης, Β. Βρούτσης, Α. Συγγελάκης

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΙ 60’
Προεδρείο: Σ. Γιαννικάκης, Σ. Χρυσικόπουλος

Αποκαλύπτοντας τα κρυµµένα ακτινογραφικά σηµεία της αθηροσκλήρωσης στην απεικόνιση των οδοντιατρικών ασθενών.
Σ. Δαµάσκος

Ηµιδιαφανείς κυβικές οδοντιατρικές ζιρκονίες. Ιδιότητες, ενδείξεις, κλινική συµπεριφορά, κλινική εφαρµογή.
Β. Βέργος


ΣΤ 90’
Ψηφιακή κινητή προσθετική. Δυνατότητεç και περιορισµοί.

Συντονιστής: Σ. Γιαννικάκης

Οµιλητές: Σ. Γιαννικάκης, Α. Θεοχαρόπουλος, Κ. Δηµητριάδης, Α. Προµπονάς

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΚΛ 60'
Οδοντιατρική και ασθενείς σε αντιθρομβωτική αγωγή. Συζήτηση ιατρού - οδοντιάτρου σε κλινικά σενάρια.

Συντονιστής: Ι. Μελακόπουλος

Ομιλητές: Η. Καραμπίνος, Κ. Χούπης


ΣΤ 90'
Προσθετική - επανορθωτική αποκατάσταση σε ασθενείς που τα εμφυτεύματα δεν αποτελούν θεραπευτική επιλογή.

Συντονιστής: Σ. Παπάζογλου

Ομιλητές: Ι. Αρτοπούλου, Π. Ανδριτσάκης, Ν.Ν. Γιαννακόπουλος, Σ. Παπάζογλου

ΕΙ 60'
Προεδρείο: Δ. Διονυσόπουλοσ, Α. Γαλανόπουλος

Χλωρεξιδίνη: Παραµένει το «χρυσό πρότυπο» στον έλεγχο τηç µικροβιακήç πλάκαç;
Δ. Σακελλάρη, Σ. Δαυϊδοπούλου

Με την ευγενική χορηγία τηç COLGATE

ΕΙ 60'
Προεδρείο: Δ. Διονυσόπουλος, Α. Γαλανόπουλος

4D - Ο εικονικόç ασθενήç και η Τέταρτη διάσταση απεικόνισήç του – η ψηφιακή ολοκλήρωση
Π. Λαµπρόπουλοç

ΚΛ 90’
V.I.P. (Virtually Imaging Patient) Ο εικονικός ασθενής το 2023

Οµιλητές: Π. Λαµπρόπουλος, Ν. Νικολούδιας

ΕΙ 90’
Προεδρείο: Ν. Νικητάκης, Α. Καλλιφατίδης

Στοµατολογικά Νοσήµατα στην Παιδική Ηλικία: Διαγνωστικός Οδηγός και Πρακτικές Συµβουλές για
Ορθή Αντιµετώπιση

Ομιλητές:Ν. Νικητάκης, Α. Πουλόπουλος

Οδοντιατρικά laser. Αλήθειες και ψέµατα
Δ. Στράκας

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

SESSION A
Προεδρείο:
Α. Δελαντώνη, Δ. Πάλλης

ΕΑ01. ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Α. Κοντογιάννης, Σ. Καραμάνης, Θ. Δερβίσογλου, Χ. Αγγελόπουλος

ΕΑ02. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Ν. Μ. Παναγιωτίδου, Μ. Φωτεινός, Ν. Νταμπαράκης

ΕΑ03. Ο ΚΡΗΜΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΝΕΛ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΑΘΕΤΟ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ.
Χ. Τσάμη, Δ. Καλύβας

ΕΑ04. ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΟΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ;
Ε. Ζαμπάρα, Δ. Ζαμπάρας

ΕΑ05. ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΤΙΔΑ
Δ. Ζαμπάρας, Π. Μαρκαντωνάκης, Σ. Μπουμπούλης, Α. Σπανός, Ε. Ζαμπάρα

ΕΑ06. ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΟΥΛΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ
Κ. Αναγνώστου, Α. Δούπκαρη, Ξ. Δερέκα

ΕΑ07. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Δ. Λιάτσου, Γ. Μπομπέτσης

ΕΑ08. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΟΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΚΥΤΤΑΡΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Λ. Μπατάς, Γ. Αργυρίου

ΕΑ09. ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ (2018) : Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ- ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Σ. Ζαρέντη, Α. Ε. Δουφεξή, Λ. Μπατάς, D. Chatzopoulou, D. Gillam

ΕΑ10. Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΦΑΤΝΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΥΛΗΣ ΣΕ ΔΟΝΤΙ ΜΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΜΑ
Ι. Μειδάνης, Ε. Πλατανά, Σ. Πασσαλίδου, Π. Λιγνός

ΕΑ11. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ: ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ι. Απέσσος, Α. Βούλγαρης, Μ. Αγραφιώτης, Δ. Ανδρεάδης, Π. Στειρόπουλος

ΕΑ12. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΩΣ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Ι. Χατζημέντωρ, Μ. Ε. Ιωάννου, Γ. Πουρουντζίδου, Ι. Τσαμεσίδης, Ε. Κοντονασάκη

ΕΑ13. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΟΥΛΙΚΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ.
Λ. Παπαντωνάτου, Μ. Πισσαδάκης, Λ. Μπατάς, Σ. Κουρής, Ο. Νάκα

ΕΑ14. ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ
Δ. Απατζίδου, Σ. Κολοβού, Ε. Βλαχοδήμου, Σ. Ζαρέντη, Χ. Νεοφύτου

ΕΑ15. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ)
Ζ. Μποζαγλυκίδου, Ι. Τηλαβερίδης

SESSION B
Προεδρείο:
Δ. Ανδρεάδης, Ε. Βάρδας

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
Φ. Φραγκίσκος, Π. Παπανικολάου, Γ. Νεόφυτος, Μ. Κολοκούδιας, Έ. Τσιτσογιάννη

Προεδρείο: Δ. Ανδρεάδης, Ε. Βάρδας

ΕΑ16. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΞΗΡΟΥ ΦΑΤΝΙΟΥ
Ν. Ζαφειρόπουλος, Σ. Φ. Δημητρίου, Μ. Γερόντζου, Α Κυργίδης

ΕΑ17. ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΓΚΛΕΙΣΤΩΝ
Μ. Γερόντζου, Δ. Γερμάνη, Κ. Καπουράνη, Α. Αντωνίου, Α. Κυργίδης

ΕΑ18. ΤΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΣΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΣΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΣΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΥΣΜΟΡΦΙΩΝ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Β. Μέγας, Λ. Μέγας, Π. Αρεταίου, Ν. Ζώταλης

ΕΑ19. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Β. Μέγας, Λ. Μέγας, Π. Αρεταίου, Ν. Ζώταλης

ΕΑ20. ΝΕΑΝΙΚΟ ΨΑΜΜΩΜΑΤΩΔΕΣ ΟΣΤΕΟΠΟΙΟ ΙΝΩΜΑ ΣΕ ΑΓΟΡΙ 8 ΕΤΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Κ. Θεοδώρου, Π. Στραντζιάς, Ι. Κασβίκης, Λ. Γκουτζάνης

ΕΑ21. ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΟΥΣ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ
Θ. Λιλλής, Χ. Δόβας, Ι. Φωτόπουλος, Σ. Λιγνού, Ν. Νταμπαράκης

ΕΑ22. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ-FILLERS ΚΑΙ COVID-19
Α. Μ. Παύλου, Δ. Ανδρεάδης, Α. Πουλόπουλος

ΕΑ23. Η ΤΟΠΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΛΟΚΑΡΠΙΝΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ. ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ε. Στεργιάδου, Δ. Ανδρεάδης, Α. Πουλόπουλος

ΕΑ24. ΠΙΛΟΚΑΡΠΙΝΗ: Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΛΥΣΗ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ;
Π. Παπαδόπουλος, Δ. Ανδρεάδης, Α. Πουλόπουλος

ΕΑ25. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ. ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΙΑΛΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΣΗ
Ν. Κυριακού, Π. Παπαδόπουλος, Έ. Στεργιάδου, Δ. Ανδρεάδης, Α. Πουλόπουλος

ΕΑ26. ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ CROHN. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 12 ΕΤΩΝ
Α. Ε. Γιαννακοπούλου, Δ. Ανδρεάδης, Ε. Αναγνώστου, Ι. Ξυνιάς, Α. Πουλόπουλος

ΕΑ27. ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΜΦΙΓΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Α. Ντρέου, Δ. Ανδρεάδης, Α. Πατσατσή, Ε. Αναγνώστου, Α. Πουλόπουλος

SESSION C
Προεδρείο:
Α. Ματιάκης, Ι. Τράπαλης

ΕΑ28. ΣΥΝΔΡΟΜΟ PFAPA. ΜΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Χ. Δεληγιάννη, Δ. Ανδρεάδης, Α. Πουλόπουλος

ΕΑ29. ΚΑΠΝΙΣΜΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ. ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟΣΟ ΑΘΩΟ;
Σ. Τζήκα, Α. Δημητροπούλου

ΕΑ30. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΒΛΑΒΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΗΤΑΜΕΘΑΖΟΝΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΥ CROHN. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 5 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ.
Γ. Ραφελέτος, Κ. Τζαναβάκης , Ε. Πέττας, Α. Καρανάσιος, Μ. Γεωργάκη, Ν. Νικητάκης

ΕΑ31. ΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Κ. Τζαναβάρης, Ε. Πιπέρη, Μ. Γεωργάκη, Ε. Βάρδας, Ν. Νικητάκης

ΕΑ32. ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ: ΚΛΙΝΙΚΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 10 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Ι. Τσούρη, Γ. Λιναρδούτσος, Κ. Κατουμάς, Ε. Πιπέρη, Ν. Νικητάκης

ΕΑ33. Η ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗ ΤΟΞΙΝΗ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΩΝ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
Β. Σκεπαρνιά, Ε. Γκιόκα, Α. Μπακοπούλου, Μ. Κοκοτή

ΕΑ34. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΡΙΖΑΣ-Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛHΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
Α. Α. Γκινοσάτη, Ε. Πετροπούλου

ΕΑ35. ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ.
Δ. Γερμάνη, Α. Καπουράνη, Μ. Γερόντζου, Δ. Στράκας

ΕΑ36. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΜΕΤΑΛΛΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Φ. Νάνος, L. Gavrila, Σ. Στεφανίδης, C. Savin

ΕΑ37. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ε. Ταμπακοπούλου

ΕΑ38. Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ, Η ΓΗΡΑΝΣΗ & Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ
Χ. Κωνσταντινίδης

ΕΑ39. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΓΚΑΜΠΑΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Μ. Κουρή, Σ. Τζιβελέκα, Ε. Παπαδοπούλου, Ε. Βάρδας, Ν. Νικητάκης

ΕΑ40. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ε. Μπαμπλή, Π. Λυκοτσέτα, Γ. Βενέτης

EA41. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ-ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Ε. Ανδρουλιδάκη, Γ. Χρυσοχόου, Ε. Δημητρίου, Μ. Αντωνιάδου

EΑ42. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Γ. Χρυσοχόου, Μ. Αντωνιάδου

SESSION D
Προεδρείο:
Α. Σαραφιανού, Α. Θεοχαρίδου

ΕΑ43. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΣ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΟΔΟΝΤΟΦΥΙΑ
Α. Τζατζάκη, Α. Καβαδέλλα

ΕΑ44. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΝΑΡΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
Α. Νικολοπούλου, Α. Μ. Μιχαλακοπούλου

ΕΑ45. ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΟΣΤΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ε. Μηλίτση, Σ. Μπακρατσής

ΕΑ46. ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
Γ. Νικολέλης, Ι. Χατζηδιάκου, Μ. Χανιώτη, Μ. Αντωνιάδου

ΕΑ47. ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Π. Τζιοβάρα, Μ. Αντωνιάδου

ΕΑ48. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Ι. Χρυσάνθου, Κ. Μπουγιουκλής, Σ. Τερτσούδης

ΕΑ49. ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ : ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Μ. Αχτάρη, Γ. Μουτούσης, Ο. Πλιάχα, Α. Μάρκου, Ε. Γεωργακοπούλου

ΕΑ50. ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΟΚΟΧΛΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CAD/CAM: ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Ε. Μολδοβάνη

ΕΑ51. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Ν. Νταμπαράκης, Ε. Μπούτλα, Β. Τάγκα, Ι. Φωτόπουλος

ΕΑ52. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΜΑΣΗΣΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.
Π.Παντολέον, Α. Τουρναβίτης, Σ. Γερμενή, Δ. Τορτοπίδης

Πρακτικό µε τιç νέεç εξελιγµένεç ρίνεç OGSF Hyflex EDM
B. Tsivos

Διαχείριση Μαλακών Ιστών Επιβοηθούµενη από το PRF
K. Νακοπούλου

Συρραφή µαλακών ιστών
Σ. Σιλβέστροç

Η χρήση των συσκευών πρωτοξειδίου του αζώτου στο σύγχρονο οδοντιατρείο.
Δ. Εµµανουήλ

Αισθητική άµεσων αποκαταστάσεων: Υπό ποιεç συνθήκες είναι εφικτή γη χρήση universal υλικών.
Π. Κούρος

Κολόβωµα OT EQUATOR: Η διπλή προσθετική λύση σε κινητή και ακίνητη επιεµφυτευµατική προσθετική
G. Vaccaro, I. Γεωργακόπουλοç

Πώç η καµπύλη εκµάθησηç για την ψηφιακή αποτύπωση µπορεί να γίνει µια απλή ευθεία.
Π. Συµεωνίδηç, Ν. Νικολούδιαç