ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Εισαγωγή στις Κινητικές Διαταραχές - Ανατομία και Φυσιολογία των Βασικών Γαγγλίων - Ο ρόλος της ντοπαμίνης - Παθογένεια της Νόσου του Πάρκινσον: Περιβάλλον και Γονίδια
Π. Στάθης

Συμπτωματολογία και Διάγνωση της Νόσου του Πάρκινσον
Σ. Κονιτσιώτης

Άτυπος Παρκινσονισμός. MSA, LBD (synucleinopathies) - CBD, PSP (tauopathies) Δευτεροπαθής Παρκινσονισμός
Γ. Ταγάρης

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

Η ντοπαμινεργική σύναψη και στοιχεία φαρμακολογίας των αντιπαρκινσονικών φαρμάκων
Σ. Κονιτσιώτης

Θεραπεία Πρώιμης Νόσου Πάρκινσον
Π. Στάθης

Παρουσίαση Περιστατικών (Video Session - Τι είναι αυτό που βλέπω;)
Σ. Κονιτσιώτης, Γ. Ταγάρης, Π. Στάθης

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς 1ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΔΕΙΠΝΟ

Θεραπεία Προχωρημένης Νόσου Πάρκινσον
Γ. Ταγάρης

Επεμβατικές Θεραπείες για την Νόσο του Πάρκινσον
Π. Στάθης

Θεραπεία μη-Κινητικών Συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον
Σ. Κονιτσιώτης

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

Τρόμος
Γ. Ταγάρης

Δυστονία
Σ. Κονιτσιώτης

Όψιμα σύνδρομα και Φαρμακογενείς Διαταραχές
Π. Στάθης

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ - ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ

Αταξία – SCAs - Μυόκλονος - Αυτοάνοσες Κινητικές Διαταραχές
Σ. Μποσταντζοπούλου

Wilson – Νευρομεταβολικά νοσήματα και άλλες θεραπεύσιμες κινητικές διαταραχές
Γ. Ταγάρης

Χορεία
Σ. Κονιτσιώτης

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

RLS
Π. Στάθης

Παροξυσμικές Κινητικές Διαταραχές - Λειτουργικές Κινητικές Διαταραχές - Ticks
Γ. Ταγάρης

Παρουσίαση Περιστατικών (Video Session - Τι είναι αυτό που βλέπω;)
Σ. Κονιτσιώτης, Γ. Ταγάρης, Π. Στάθης

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Εισαγωγή - Πρακτική Εκπαίδευση στην χρήση τοξίνης αλλαντίασης

Eκπαιδευτές: Σ. Κονιτσιώτης, Κ. Τσάμης, Μ. Χονδρογιώργη, Χ. Τσιρώνης

Πρακτική εκπαίδευση σε ομάδες - εναλλαγή ομάδων (Α, Β, Γ)

Πρακτική εκπαίδευση σε ομάδες - εναλλαγή ομάδων (Α, Β, Γ)

Πρακτική εκπαίδευση σε ομάδες - εναλλαγή ομάδων (Α, Β, Γ)

Στόχος του Σχολείου: Μετά την παρακολούθηση του Σχολείου, ο συμμετέχων θα μπορεί να διαγνώσει την νόσο Πάρκινσον και να την ξεχωρίσει από τα άτυπα παρκινσονικά σύνδρομα, να εφαρμόσει θεραπεία για πρώιμη και προχωρημένη νόσο Πάρκινσον καθώς και για τα μη-κινητικά συμπτώματα της νόσου, και θα μπορεί να επιλέξει ασθενείς κατάλληλους για επεμβατικές θεραπείες. Θα μπορεί να ξεχωρίσει φαινομενολογικά τις κινητικές διαταραχές (χορεία, δυστονία, αταξία, τίκ, κ.α), να προχωρήσει σε διαφορική διάγνωση, να εντοπίσει φαρμακοεπαγώμενες, αυτοάνοσες, μεταβολικές και λειτουργικές κινητικές διαταραχές και να ξεκινήσει την ενδεικνυόμενη αγωγή.
Τέλος, θα εκπαιδευθεί σε όλες τις νευρολογικές ενδείξεις και την πρακτική εφαρμογή της τοξίνης αλλαντίασης, με πρακτική εκπαίδευση σε μικρές ομάδες.