ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Η Επαγγελματική Ένωση Γενικών Χειρουργών Ελλάδος “EEΓΧΕ” σε συνεργασία με την Ελληνορουμανική Εταιρεία Χειρουργών “HEROES”, οργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Επαγγελματικής Ένωσης Γενικών Χειρουργών Ελλάδος, στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2020 στην πόλη της Πτολεμαΐδας, στο Ξενοδοχείο «Pantelidis».

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο Συνέδριο μας που στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων και στην εποικοδομητική συζήτηση αμφιλεγόμενων θεμάτων στον τομέα της χειρουργικής ειδικότητας.

Χειρουργοί και Ιατροί άλλων ειδικοτήτων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό με μεγάλη Κλινική εμπειρία, θα συνεισφέρουν από κοινού στην άρτια και ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεμάτων του συνεδρίου, αλλά και στο συντονισμό των εποικοδομητικών συζητήσεων.

Αγαπητοί συνάδελφοι, ευελπιστούμε η θεματολογία να είναι ενδιαφέρουσα και σας περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και την ενεργό συμμετοχή σας στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Με εκτίμηση

Οι Πρόεδροι

Κωνσταντίνος Σαπαλίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής
Σχολής Επιστημών Υγείας
Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.

Valeriu Surlin
Professor of Surgery
UMF Craiova Romania

Ισαάκ Κεσίσογλου
Καθηγητής Χειρουργικής
Σχολής Επιστημών Υγείας
Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.

Νικόλαος Ρουκουνάκης
Διευθυντής Α’ Χειρουργικής Κλινικής
Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός»
τέως Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων