ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤ 90’
Ψηφιακή σε σχέση µε αναλογική Επανορθωτική και Αισθητική Οδοντιατρική.

Συντονιστής: Σ. Παπάζογλου

Οµιλητές: Σ. Διαµαντοπούλου, Π. Ντόβας, Α. Σπαβέρας, Δ. Σπαγόπουλος

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΕΙ 90’
Προεδρείο: Σ. Παπάζογλου, Δ. Κήττας

The Digital Workflow for Dental Implants in Atrophic Ridges.
M. Alterman

Εµφυτεύµατα στην αισθητική ζώνη. Από την βιολογία στην κλινική πράξη
Σ. Καρατζάς

ΣΤ 90’
Διατήρηση δοντιού µε αµφίβολη πρόγνωση ή αντικατάστασή του µε επιεµφυτευµατική στεφάνη: διεπιστηµονική προσέγγιση

Συντονιστής: Δ. Τορτοπίδης

Οµιλητές: Α. Θεοχαρίδου, Ε. Α. Δουφεξή, Χ. Μπελτές, Δ. Τορτοπίδης

ΕΙ 90’
Προεδρείο: Δ. Τορτοπίδης

Thinking out of the box στην Αισθητική οδοντιατρική, την Προσθετική και την Εµφυτευµατολογία.
Μ. Πάτρας

Με την ευγενική χορηγία τηç InterΜed

ΣΤ 90’
Η διαχείριση του οδοντικού τραύµατος από οδοντιάτρους και ασθενείς: πρόληψη, θεραπεία, επιπτώσεις.

Συντονιστής: Ι. Σηφακάκης

Οµιλητέç: Ν. Κερεζούδης, Σ. Γκιζάνη, Ν. Θεολόγη Λυγιδάκη, Γ. Αγγελόπουλος, Β. Σταθόπουλος, Ι. Σηφακάκης

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΣΤ 90’
Η ιδιωτική και δηµόσια κοινωνική άσκηση τηç Οδοντιατρικήç και η ασφαλιστική κάλυψη τηç οδοντιατρικήç φροντίδαç.

Συντονιστής: Ν. Λυγιδάκης

Οµιλητές: Ν. Λυγιδάκης, Δ. Καλύβας, Ν. Μαρουφίδης

ΕΙ 60’
Προεδρείο: Ε. Κακλαµάνοç, Φ. Βασιλείου

Η Φωτοβιοτροποποίηση (Photobiomodulation Therapy) στην αντιµετώπιση τηç στοµατοβλεννογονίτιδας από χηµειοακτινοθεραπεία: Μια νέα προσέγγιση
Ε. Γαρτζούνη, Κ. Βαλαµβάνος

Αδελφοποίηση Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Οδοντιατρικού Συλλόγου Αµµοχώστου

Βράβευση για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση

Βράβευση για την καλύτερη αναρτηµένη ανακοίνωση

ΣΤ 90’
Διαµορφώνοντας τιç εξελίξεις στην Αθλητική Οδοντιατρική

Συντονιστήç: Χ. Ραχιώτης

Οµιλητές: Γ. Βαδιάκας, Μ. Μιχαήλ, Θ. Στάµος, Θ. Τασόπουλος, Κ. Βλασιάδης, Ε. Λοΐζος

Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Οδοντιατρικής

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΚΛ 90’
Άµεσεç αποκαταστάσειç προσθίων δοντιών - µικρά µυστικά

Οµιλήτρια: Α. Παπανικολάου

ΚΛ 90’
Η αντιµετώπιση των υφιζήσεων: Σύγχρονα δεδοµένα.

Οµιλητήç: Γ. Γούµενος

ΕΙ 90’
Προεδρείο: Σ. Γκιζάνη

Ανιχνεύονταç τα όρια τηç προληπτικήç και επεµβατικήç οδοντιατρικήç
Κ. Τολίδηç

Με την ευγενική χορηγία τηç Oral B

ΣΤ 90’
«Αθώεç» βλάβεç - «Δύσκολεç» διαγνώσειç. Ο ρόλοç τηç Στοµατολογίαç και του Οδοντίατρου στην έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση.

Συντονιστής: Α. Πουλόπουλος

Οµιλητές: Α. Πουλόπουλος, Δ. Ανδρεάδης, Α. Ματιάκης

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΣΤ 90’
Ξηροστοµία: Αίτια, Επιπτώσειç και πρωτόκολλα διαχείρισηç.

Συντονιστές: Ν. Νικητάκης, Α. Πολυχρονοπούλου

Οµιλητέç: Μ. Γεωργάκη, Β. Παπαϊωάννου, Ε. Πιπέρη, Χ. Ραχιώτης

ΕΙ 60’
Προεδρείο: Κ. Κωδωνάς, Ν. Διακογεωργίου

Η τεχνητή νοηµοσύνη στην διάγνωση και παρακολούθηση των βλαβών των σκληρών οδοντικών ιστών
Χ. Ραχιώτης

Οστική ανάπλαση για τοποθέτηση οδοντικών εµφυτευµάτων - οι διαφορετικές τεχνικές και η αποτελεσµατικότητά τους
Λ. Γκουτζάνης

Αδελφοποίηση Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Οδοντιατρικού Συλλόγου Αµµοχώστου

Βράβευση για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση

Βράβευση για την καλύτερη αναρτηµένη ανακοίνωση

ΣΤ 90’
Πώç και πόσο οι νέες τεχνολογίες βοηθούν τον οδοντίατρο στην τοποθέτηση εµφυτευµάτων σε ελλειµµατικές αποφύσεις τηç κάτω γνάθου;

Συντονιστής: Ι. Τηλαβερίδης

Οµιλητές: Ν. Κυριάκου, Γ. Καρακινάρης, Ι. Τηλαβερίδης

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΚΛ 90’
Ενσωµατώνοντας πλήρως ψηφιακά πρωτόκολλα σε όλο το φάσµα της Προσθετικής

Οµιλητές: Κ. Σέργης, Γ. Ποζίδη, Ι. Ταµπάκος

ΕΙ 90’
Προεδρείο: Ν. Πολυχρονάκης, Μ. Μενενάκου

Digital Technologies in Contemporary Dental Implantology
B. Yordanov, K. Chapanov

Λαμπερά και υγιή χαμόγελα με την ορθοδοντική θεραπεία
Λ. Κακλαμάνος

ΣΤ 90’
H Επανεφαρµογή βάσης. Δίνονταç νέα ζωή στιç παλιές κινητές προσθέσεις.

Συντονιστής: Ν. Πολυχρονάκης

Οµιλητές: Ν. Πολυχρονάκης, Α. Βίλλιας, Γ. Κοντακιώτης

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΚΛ 90’
Διαχείριση ασθενών µε δυσλειτουργία του στοµατογναθικού από τον γενικό οδοντίατρο. Επιδηµιολογία, συµπτωµατολογία, εξέταση, διάγνωση, θεραπευτικέç προσεγγίσειç.

Οµιλητήç: Π. Γαρέφηç

ΣΤ 60’
Επιπλοκέç κατά την οδοντιατρική πράξη. Η συµβολή του Στοµατικού Γναθοπροσωπικού Χειρουργού.

Συντονιστής: Κ. Βαχτσεβάνος

Οµιλητές: A. Χρυσοστοµίδης, Α. Σαραµάντος, Γ. Χατζηαντωνίου, Δ. Μιχαηλίδου

Αδελφοποίηση Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Οδοντιατρικού Συλλόγου Αµµοχώστου

Βράβευση για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση

Βράβευση για την καλύτερη αναρτηµένη ανακοίνωση

ΣΤ 90’
Η Οδοντιατρική φροντίδα του ογκολογικού ασθενή στο πλαίσιο άσκησης της Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας στα Νοσοκοµεία της χώρας.

Συντονίστρια: Ε. Μπογοσιάν

Οµιλητές: Χ. Μάκος, Α. Δηµητρίου, Α. Πασσά

Ελληνική Εταιρεία Νοσοκοµειακής Οδοντιατρικής & Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας (ΕΕΝΟ-ΟΕΦ)

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΣΤ 90’
Εξελίξεις στις εµφυτευµατικές αποκαταστάσεις: επιστηµονική τεκµηρίωση και κλινική πρακτική.

Συντονιστής: Σ. Κούρτης

Οµιλητές: Α. Σαραφιανού, Ν. Συκαράς

ΚΛ 90’
Αθλητικοί νάρθηκες

Οµιλητές: Χ. Ραχιώτης, Θ. Τασόπουλος, Ο. Νάκα

ΚΛ 90’
Το θεµελιώδες τρίπτυχο

Οµιλητές: Κ. Τολίδης, Ι. Σίσκα, Σ. Πασσαλίδου

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΣΤ 90’
Εξελίξεις και Κλινικές Εφαρµογές στην Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική

Συντονιστές: Χ. Περισανίδης, Ν. Κολόµβος

Οµιλητές: Κ. Θεολόγη - Λυγιδάκη, Λ. Γκουτζάνης, Ο. Σχοινοχωρίτη

ΕΙ 60’
Προεδρείο: Α. Δελαντώνη, Ε. Παντελίδης

Προσέγγιση απρόσµενων επιπλοκών κατά την τοποθέτηση εµφυτευµάτων µε αναπλαστικές τεχνικές 30 χρόνια πριν και σήµερα, µε τη βοήθεια βιντεοσκοπηµένων χειρουργείων.
Δ. Ζαµπάρας

Αδελφοποίηση Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Οδοντιατρικού Συλλόγου Αµµοχώστου

Βράβευση για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση

Βράβευση για την καλύτερη αναρτηµένη ανακοίνωση

SESSION A
Προεδρείο:
Α. Βίλλιας, Β. Κατσούλας

ΕΑ53. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΖΙΡΚΟΝΙΑΣ
Μ. Φερίζι, Θ. Ρακιντζάκη, Γ. Φιλιππάτος

ΕΑ54. ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΔΟΝΤΙΟΥ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ
Ι. Παπαθανασίου, Κ. Π. Σβανιάς, Ε. Κοξαράκη, Φ. Καμποσιώρα, Γ. Παπαβασιλείου

ΕΑ55. ΑΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΑΠΟ PEEK
Π. Χριστοδούλου, Α. Παππά, Ι. Μιχάλης, Ι. Παπαθανασίου, Φ. Καμποσιώρα

ΕΑ56. Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ
Μ. Δακανάλη Σκουλά, Ν. Συκαράς

ΕΑ57. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Δ. Παπαλεξόπουλος, Θ. Κ. Σαμαρτζή, Κ. Κωνσταντοπούλου, Π. Τσιρογιάννης, Ν. Συκαράς

ΕΑ58. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΣΕ ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
Α. Μ. Βράκα, Ε. Κουμέντου, Ν. Συκαράς

ΕΑ59. Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Ε. Νάνου, Θ. Κ. Σαμαρτζή, Δ. Παπαλεξόπουλος, Ν. Συκαράς, Π. Τσιρογιάννης

ΕΑ60. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΜΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Α. Ζαχοπούλου, Ρ. Θεριάκη, Σ. Πελεκάνος

ΕΑ61. ΜΟΝΗΡΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΛΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ
Ε. Υψηλάντη, Δ. Παπαλεξόπουλος, Ν. Συκαράς

ΕΑ62. ΟΛΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο. Λαδιά, Π. Ντόβας, Ν. Συκαράς

ΕΑ63. ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δ. Παπαλεξόπουλος, Θ. Κ. Σαμαρτζή, Ε. Νάνου, Π. Τσιρογιάννης, Ν. Συκαρά

Session B
Προεδρείο:
Δ. Διονυσόπουλος, Θ. Λιλλής, Κ. Κωδωνάς

ΕΑ64. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΥΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ ΣΤΑΔΙΟΥ Ι
Χ. Γιώτα, Β. Παπαιωάννου, Φ. Καρδάρας, Π. Μπάγκος, Α. Χατζηγεωργίου

ΕΑ65. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΌ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΣΓΠΧ του Γ.Π.Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ι. Μακρυγιάννης, Ι. Τηλαβερίδης, Γ. Βενέτης, Κ. Αραποστάθης, Κ. Αντωνιάδης

ΕΑ66. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ CD147 ΣΤΟΝ ΟΜΑΛΟ ΛΕΙΧΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΠΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Β. Ζήσης, Ν. Ν. Γιαννακόπουλος, M. Schmitter, Α. Πουλόπουλος, Δ. Ανδρεάδης

ΕΑ67. H ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΑ
Α. Ιωαννίδου, Ο. Νάκα, Χ. Καρώνη, Α. Παπαβασιλείου, Σ. Γιαννικάκης

ΕΑ68. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ, ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ CAD/CAM
Ι. Παπαθανασίου, Κ. Δημητριάδης, Γ. Παπαβασιλείου, Φ. Καμποσιώρα, Σ Ζηνέλης

ΕΑ69. ΕΡΕΥΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. Κόκκας, Ο. Γερασιμίδου, Κ. Κούγιας, Κ. Τολίδης, Ν. Νταμπαράκης

ΕΑ70. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Δ. Μπαλλή, Α. Ε. Ζαρκάδη, Β. Μπόκα, Α. Αρχάκης, Κ. Αραποστάθης

ΕΑ71. ΣΥΝΔΡΟΜΟ BURNOUT ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID–19 ΣΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ
Γ. Λαζαρίδης, Ι. Υφαντόπουλος

ΕΑ72. ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ: ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
Ά. Στριγκόνη, Κ. Ιωαννίδου, Ν. Συκαράς

ΕΑ73. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΟΛΙΚΑ ΝΩΔΗΣ ΓΝΑΘΟΥ
Δ. Βάκου, Σ. Αυγουστής, Ν. Συκαράς

ΕΑ74. ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Β. Σαρρή, Ι. Κανέλλος, Δ. Βάκου, Ν. Συκαράς

ΕΑ75. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝΘΕΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ.
Μ.Ε. Παρασκευά, Μ. Αναγνώστου

Oδοντιατρικός ασθενής υπό αντιθροµβωτική αγωγή. Σύγχρονη προσέγγιση και πρωτόκολλα αντιµετώπισης
Θ. Λιλλής

Ολοκεραµικές αποκαταστάσεις. Παρασκευές - Αποτύπωση - Συγκόλληση
Γιώργος Παπαβασιλείου

Εµφυτευµατολογία στην “Prime” εποχή της ψηφιακής οδοντιατρικής. “Primescan meets Primetaper”
Γ. Σιαβίκης

Η 3D καταγραφή του προσώπου στην Οδοντιατρική.
Δ. Τασάκος