ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΣΥΜΒΟΥΛΙA

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟYΛΟΣ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΜΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ


HELLENIC ROMANIAN SURGERY SOCIETY

PRESIDENT
KONSTANTINOS SAPALIDIS

VICE-PRESIDENT
MARIAN MUNTEANU

SECRETARY
ALEXANDRU CLAUDIU MUNTEANU

TREASURER
STEFAN PATRASCU

MEMBERS
ALIN GEORGE STOICA
DAN CARTU
MIRCEA PIRSCOVEANU
KONSTANTINOS ROMANIDIS
ATHANASIOS KATSAOUNIS